Artróza

Osteoartróza (artróza) je chronické onemocnění, které postihuje a devastuje volně pohyblivé klouby (kolenní, ramenní, kyčelní, ale i klouby menší, např. klouby rukou).
Artróza je velmi častým onemocněním v populaci, vyskytuje se u 8,5 % mužů a až u 18 % žen. Změny zřetelné na rentgenu kloubů jsou patrné u 5- 15 % lidí ve věku již od 35 do 74 let. Je prokazatelné, že toto procento se zvyšuje i s mírou sportovní zátěže nebo naopak při nedostatku pohybu.

 

Základním projevem onemocnění je ztuhlost a bolest, která provází nejen pohyb, ale může být i klidová. Dalším důsledkem je různý stupeň omezení pohybu v kloubu.
Artróza je velmi časté onemocnění, postihuje asi 12 % populace, a její výskyt stoupá s věkem.

Příčiny osteoartrózy

Onemocnění může mít různou etiologii (původ): genetické vlivy, pohlaví, věk, poškození kloubů pracovním nebo sportovním přetěžováním, obezitu, abnormality chrupavky a kloubních tkání, anomálie biomechaniky kloubu (způsobené zejména vrozeným nebo získaným poškozením kloubních struktur , které jsou důsledkem špatně působícich sil uvnitř kloubu).

Možnosti léčby artrózy

Léky protizánětlivé a tlumící bolest přináší v počátečních fázích úlevu od bolesti, ale neřeší ochranu kloubních struktur a ani nezpomalují proces poškozování kloubních tkání, též kloubní tkáně nijak aktivně nechrání.
Účinnou volbou léčby osteoartrózy v kloubu, která přinese okamžitou úlevu a zpomalí progresi onemocnění ochranou kloubních struktur, je lokální podání hyaluronové kyseliny (HA) do kloubu. Nitrokloubně podávaná HA patří do skupiny tzv. viskosuplementace (= dodání viskozní látky – kyseliny hyaluronové).
HA se fyziologicky nachází a je produkována ve zdravém kloubu a její hlavní funkcí je lubrikační funkce (funkce maziva), tlumení nárazů a tření při pohybu v kloubu a ochrana kloubní chrupavky. U pacientů s artrózou v kloubu klesá vlastní produkce HA a její přítomnost v nitrokloubním prostoru. Klesá též její koncentrace a molekulová hmotnost, čímž se snižuje přirozená ochranná funkce hyaluronové kyseliny uvnitř kloubu.
Viskosuplementace prostředkem RenehaVis™ = doplnění hyaluronové kyseliny podáním přímo do kloubu, což vede k úlevě od bolesti a zajištění ochrany kloubních struktur, a zároveň je stimulována produkce vlastní hyaluronové kyseliny uvnitř kloubu díky duálnímu působení prostředku RenehaVis™.